CE ESTE INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI?

Avocatul poporului este o institutie independenta, menita sa protejeze cetatenii de abuzuri din partea autoritatilor administratiei publice.
El nu poate insa sa ofere asistenta justitiabililor si nici sa le asigure reprezentarea in instanta.

CINE SE POATE ADRESA AVOCATULUI POPORULUI?

Orice persoana fizica, indiferent de cetatenie, varsta, sex, apartenenta etnica, politica sau religioasa, atunci cand se considera vatamata in drepturile si libertatile sale de catre un organ al administratiei publice, printr-un act sau fapt administrativ ilegal.

CUM SE POATE ADRESA O CERERE AVOCATULUI POPORULUI?

Cererea se formuleaza in scris si se expediaza prin posta sau se depune direct la registratura institutiei.
La solicitarea petitionarului, se poate obtine si o audienta. Inscrierile se fac fie direct la sediu, fie telefonic.

CE TREBUIE SA CUPRINDA CEREREA?

Datele personale ale petitionarului, date despre autoritatea publica sau functionarul in cauza, descrierea faptelor reclamate si alte detalii, conform modelului de mai jos.
Atentie: nu pot fi luate in considerare plangerile anonime sau cele facute in numele unei alte persoane, fara incuviintarea acesteia!

CE POATE EXAMINA AVOCATUL POPORULUI?

Cererile prin care o persoana se plange de acte sau fapte administrative ce provin de la:
administratia publica centrala (ministere, departamente, etc), prefecti, serviciile publice descentralizate din teritoriu ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, administratia publica locala (consilii locale, primari, consilii judetene) precum si de la functionari ai acestor organe.

CE ACTE SAU FAPTE POT FORMA OBIECTUL PLANGERII?

Plangerile persoanelor lezate in drepturile si libertatile cetatenesti trebuie sa se refere la acte sau fapte administrative.
Exemple:

Acolo unde exista proceduri administrative, administrativ-jurisdictionale sau judiciare prevazute de o lege speciala, avocatul poporului nu se poate substitui organelor stabilite prin lege.

CARE ESTE TERMENUL IN CARE SE POATE FORMULA O CERERE ADRESATA AVOCATULUI POPORULUI?

Cel mult 12 luni de la data la care petitionarul a luat cunostinta de faptele care fac obiectul plangerii.

CE NU POATE EXAMINA AVOCATUL POPORULUI?

Nu sunt de competenta avocatului poporului cererile referitoare la eventualele raporturi litigioase intre persoanele fizice (actiuni in revendicare, contracte, mosteniri, raporturi intre proprietar si chiriasi ori intre vecini, etc.), tranzactii comerciale, litigii de dreptul muncii (desfacerea contractului de munca, salarizare sau sanctiuni la locul de munca) ori alte raporturi de drept privat
Nu pot fi luate in considerare si vor fi respinse fara motivare cererile privind actele emise de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei, ale Guvernului si ale autoritatilor judecatoresti.
Atentie: nu pot fi examinate cererile ce se refera la hotararile judecatoresti.
Avocatul poporului nu are nici o posibilitate de desfiintare sau de exercitare a vreunei cai de atac impotriva actelor instantei de judecata.
Avocatul poporului nu poate efectua acte de cercetare sau de urmarire penala: potrivit legii, avocatul poporului nu se substituie autoritatilor publice.
in consecinta, el nu poate decide in locul judecatorului sau procurorului.

CUM POATE ACTIONA AVOCATUL POPORULUI?

Pentru soloutionarea cererilor, avocatul poporului poate decide efectuarea unei anchete proprii, atunci cand considera necesar.
Dupa verificari, poate emite recomandari in scris prin care solicita organului administrativ ori functionarului public in cauza sa inlature abuzul comis, sa repare pagubele produse prin actul sau faptul administrativ ilegal si sa repuna persoana lezata in drepturile sale legitime.
Avocatul poporului nu poate insa desfiinta el insusi actul administrativ reclamat, dar pentru solutionarea cererii se poate adresa succesiv organului administrativ ierarhic superior, respectiv prefectului, Guvernului si, in cele din urma, Parlamentului.

CUM SE ADUC LA CUNOSTINTA REZULTATELE CERERII?

Rezultatele cererii se aduc la cunostinta petitionarului in scris sau, dupa caz, prin comunicare directa (la sediu).

SEDIUL INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI ESTE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 3-5, SECT. 1;
TELEFOANE: 01/314.34.00 SAU 01/230.36.00


MODEL DE CERERE CATRE AVOCATUL POPORULUI

Cererea se trimite pe adresa institutiei Avocatul Poporului si trebuie sa contina urmatoarele informatii:

CERERILE ADRESATE AVOCATULUI POPORULUI SUNT SCUTITE DE TAXA DE TIMBRU

Home